U sklopu projekta “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II” koji sprovodi CARE International Balkans, NVO Crnogorski ženski lobi će u saradnji sa koalicionim partnerima Centrom za romske inicijative (CRI) Nikšić i NVO Ruža Berane i članovima koalicije u periodu od 01. 07. 2016. – 30. 06. 2018 realizovati projekat: “Zajedno za inkluziju Romkinja u Crnoj Gori”.

U cilju osnaživanja Romkinja iz romskih zajednica i informisanja muškaraca Roma za borbu protiv diskriminacije i nasilja nad ženama i poboljšanja nivoa njihove zdravstvene zaštite što uključuje povećanje znanja o rodnoj ravnopravnosti.

Projekat je planiran kao informativno-edukativno-preventivni program koji će kroz kampanje, edukativno–informativne seminare za muškarce Rome u Podgorici, Nikšiću i Beranama i radionice za žene i djevojke Romkinje u Podgorici, Beranama i Nikšiću, osnažiti i edukovati Romkinje i njihove muške članove porodice da prepoznaju diskriminaciju, rodno zasnovano nasilje kako bi djelovali u cilju njegovog eliminisanja kao i da prepoznaju i važnost rodne ravnopravnosti.

Dana 28.09.2016.godine Snežana Zekić, samostalna policijska inspektorka CB Podgorica i Generalna sekretarka IPA Sekcije Crna Gora učestvovala je kao trener na radionici pod radnim nazivom “Fenomen nasilja u porodici, ugovoreni maloljetnički brakovi”. Aktivnost se sprovela u Kampu Konik I, u prostorijama Crvenog krsta CG.

Do kraja 2016.godine planirano je realizovati 5 informativno-edukativnih radionica o rodno zasnovanom nasilju, ugovorenim maloljetničkim brakovima, reproduktivnom zdravlju i rodnoj ravnopravnosti sa djevojkama i ženama Romkinjama u Podgorici, Beranama i Niksiću.