Na poziv ,,Džordž Maršal” centra iz SR Njemačke i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO, na konferenciji 22.03.2016.godine, na Univerzitetu Donja Gorica , učešće je uzela delegacija IPA Sekcija Crna Gora. Uz učešće zvanica iz diplomatskog kora, ambasadora SAD, ambasadora SR Njemacke i drugih, predavanja su realizovali nacionalni kordinator, ambasador Vesko Garčević, dr. Damir Crncec, dr. Matthew Rhodes, dr. Olivera Injac i puk. dr.Mehmedin Tahirović.

Konferencija je posvećena ,,Članstvu CG u NATO: Naredni koraci”. Od strane naše delegacije dogovoreni su dalji oblici saradnje sa Komunikacionim timom u dijelu koji se odnosi na dalju edukaciju članova IPA i službenika Uprave policije.