02.03.2016. za 22 službenika CB Podgorica održan je četvrti po redu seminar pod nazivom “Senzbilizacija službenika za rad sa pripadnicima romske i egipćanske nacionalnosti u slučajevima prijavljivanja nasilja u porodici i dječijih ugovoremnih brakova”. Na pomenutom seminaru službenici su imali priliku da se upoznaju sa životnim pričama žrtava nasilja u porodici i ugovorenih brakova, posledicama njihovog zlostavljanja kao i sa zakonodavnim okvirima i nadležnostima policije i drugih organa koji rade na suzbijanju ovih problema.

Kao najveći uzrok prisutnosti dječijih, ugovorenih brakova službenici su naveli običaje romske i egipćanske zajednice, što govori o tome da se treba još raditi na ukazivanju na značaj uloge predstavnika policije u suzbijanju takvih pojava što potvrđuje i preporuka samih službenika da je ovakvim modelima seminara neophodno obuhvatiti što veći broj službenika državnih organa, kako bi se na što adekvatniji način suzbijale navedene pojave.

Takođe su istakli da veliku ulogu igra i zastupljenost u medijima, koji ukazuju na problem dječijih, ugovorenih brakova, kao i na važnost srednjoškolskog i visokog obrazovanja romske i egipćanske zajednice čime se stvaraju mogućnosti za smanjenje dječijih, ugovorenih brakova.

Jednodenvni seminar održan je u okviru projekta „Regionalnom saradnjom u suzbijanje dječijih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“ koji sprovodi Centar za romske inicijative u saradnji sa IPA Sekcija Crna Gora uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.