IPA Sekcija Crna Gora u saradnji sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvom prosvjete i Javnom ustanovom za za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica,  otpočela je aktivnosti u okviru projekta “Zajedno protiv droge”, planirane za tekuću godinu.

Projekat je otpočeo aktivnostima koje su se sprovele 16.03.2016.godine u Osnovnoj školi “Radojica Perović” u Podgorici, gdje su službenici kriminalističke policije, članovi IPA Sekcije Crna Gora i specijalni pedagog iz Javne ustanove za za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, održali 3 predavanja na temu «Prevencija vršnjačkog nasilja i upotrebe opojnih sredstava» za 5 odjeljenja učenika 8 razreda (130 učenika).

Policijski službenici su u okviru prevencije i rada policije u zajednici realizovali edukativno-preventivnu akciju pod nazivom „Prijateljstvo, a ne nasilje“.  Svim učenicima je u krugu škole demonstriran rad Tima policije sa službenim konjima, rad Tima policije sa službenim psima, kao i prezentacija opreme i tehnike koju koriste službenici Posebne jedinice policije. Posebne aktivnosti i pažnja odvojeno su bile usmjerene na učenike I razreda (7 odjeljenja -218 đaka prvaka).

Kam­pa­nja „Za­jed­no pro­tiv dro­ge“ će bi­ti usmje­rena na pre­ven­ci­ji zlo­u­po­tre­be dro­ga kod dje­ce i mla­dih, a nastavak ovih i sličnih aktivnosti slijede u tekućem periodu kako u osnovnim i srednjim školama u Podgorici, tako i u drugim gradovima u Crnoj Gori.