Na poziv IPA Sekcije Hrvatska – Regionalnog kluba IPA Splitsko-Dalmatinska, delegacija IPA Sekcije Crna Gora prisustvovala je stručnom skupu „Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu”,  koji je održan 8. i 9. aprila 2016.godine u Splitu.

Ispred IPA Sekcije Crna Gora prisustvovali su viši policijski inspektor I klase Dušan Baković i viši policijski inspektor Darko Đukić.

Program je predstavljen i osmišljen sa ciljem predstavljanja dobrih ideja i realnih projekata,  prilagođenih lokalnim problemima bezbjednosti sa uticajem na kvalitet življenja  i ugleda policijske zajednice.

Na skupu su prisustvovali predstavnici gradova i opština sa područja Splitsko dalmatinske županije, kao i IPA klubova i potencijalnih partnera za sigurnost iz Županije Hercegbosanske i Županije Zapadnohercegovačke.

Takođe, skupu su prisustvovali kontakt policajci i policijski službenici za prevenciju iz policijskih postaja i Policijske uprave.

Na stručnom skupu prezentovane su sledeće teme:

  1. Vijeća za prevenciju kriminaliteta – praktična partnerstva u sigurnosti na području Republike Hrvatske;
  2. Vijeća za prevenciju kriminaliteta – slovenska iskustva i osvrt na međunarodnu praksu;
  3. Planiranje kao bitna odlika lokalnog partnerstva;
  4. Edukacijski programi Fakulteta za bezbjednost, Ljubljana.