Centar za romske inicijative je u saradnji sa IPA Sekcijom Crne Gore, relizovao po 5 jednodnevnih aktivnosti pod nazivom ,, Druženje sa policijom“ u 4 crnogorska grada i to u  Beranama, Nikšiću, Podgorici i Tivtu.

Aktivnosti su realizovane u cilju smanjenja predrasuda i uspostavljanja ,,mosta povjerenja“ između policije i mladih pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice uzrasta od 12-16 godina, jer je to najrizičniji period za stupanje u bračnu zajednicu po principu dječijeg ugovoprenog braka

U periodu od 28.09. do 28.12.2016. godine, u okviru pomenute akcije, 130 mladih pripadnika/ca romske i egipćanske populacije je imalo prilike da se upozna sa radom dežurnih službi u centrima bezbjednosti pomenutih gradova, odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, saobraćajnih patrola, pritvorskih prostorija, granične policije (Aerodrom i granični prelaz ,,Šćepan polje“ koji će 15 pripadnika/ca romske i egipćanske populacije obići 29.12.2016. godine), Posebne jedinice policije- Tima na konjima i Tima sa psima.

Učesnici/ce su pokazali veliku zainteresovanost za pomenute aktivnosti, bili su slobodni da postave sva pitanja u vezi sa radom policije koja su ih interesovala. Pored upoznavanja učesnika/ca sa radom pomenutih odjeljenja policije, policijski službenici koji su koordinisali aktivnostima su govorili djeci o problemu dječijih ugovorenih brakova i savjetovali ih kako da postupe u slučaju da dođu do saznanja da se nekome ugovara brak, ili da se sami nađu u takvoj situaciji. Takođe su ukazivali učesnicima/cama na značaj obrazovanja. Tom prilikom, policijski službenici su na interesovanje djece pojasnili i postupak upisa na Policijsku akademiju u Danilovgradu, jer je određeni broj djece pokazao visok stepen interesovanja za pohađanje iste, nakon završene škole.

Pomenute aktivnosti su realizovane u okviru projekta ,,Akcija protiv dječijih ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“ koji je podržan od strane Američke ambasade u Podgorici.