U okviru prevencije i rada policije u zajednici Uprava policije je u saradnji sa IPA Sekcijom Crna Gora u osnovnoj školi „VukKarađžić“ u Podgorici organizovala i zajedniči realizovala edukativno-preventivnu akciju pod nazivom„Prijateljstvo, a ne nasilje“.

Preventivna aktivnost u cilju suzbijanja upotrebe narkotika i alkoholnih pića, kao i sprječavanje vršnjačkog nasilja kod školske omladine, realizovana je 14.04.2016.godine.

Svim učenicima u krugu škole (oko 600 učenika), demonstriran je rad Tima policije na konjima, Tima za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Posebne jedinice policije, kao i prezentacija opreme i tehnike koju koriste službenici Posebne jedinice policije. Posebne aktivnosti i pažnja odvojeno su bile usmjerene na učenike I razreda (5 odjeljenja -125 đaka prvaka).

Službenici kriminalističke policije (inspektorka za maloljetničku delikvenciju i inspektor za suzbijanje narkomanije koji su članovi IPA Sekcija Crna Gora), kao i specijalna pedagogica iz Centra za rehabilataciju realizovali su 2 predavanja na temu «Prevencija vršnjačkog nasilja i upotrebe opojnih sredstava» za 4 odjeljenja učenika 8 razreda (ukupno 110 učenika).