Alfa Centar je 16.04.2016.godine u Podgorici, u okviru manifestacije Dječji proljećni vikend, organizovao edukativno-zabavni hepening za najmlađe pod nazivom “Veliki saobraćajni čas”, u saradnji sa IPA Sekcijom Crna Gora, Udruženjem Roditelji, a u partnerstvu sa Upravom policije, Vojskom Crne Gore, Službom zaštite i spašavanja Podgorica i Zavodom za hitnu medicinsku pomoć.

U zabavnom dijelu programa učestvovao je animator Žarko Stanišić Žabac, koji je na zanimljiv način djecu naučio osnovnim saobraćajnim pravilima prilagođenim njihovom uzrastu. Pored toga, djeca su imala priliku da se takmiče u kvizu poznavanja saobraćajnih propisa, kao i da učestvuju na likovnom takmičenju na temu “Saobraćaj u mom gradu”, a najbolji su osvojili simbolične nagrade.

Na kraju časa organizovan je tehnički zbor vozila specijalne namjene, kao sto su vozila Uprave policije, Vojske Crne Gore, Službe zaštite i spašavanja i Hitne medicinske pomoći.Djeci je predstavljena namjena specijalnih vozila, kao i način upotrebe i razlika među zvučnim signalima vozila, rotaciona svijetla, sredstva veze i ostala tehnička oprema.

Tokom hepeninga su dijeljeni flajeri “Pješaci bezbjedno u saobraćaju”.