IPA Sekcija Crna Gora je 21.04.2016.godine potpisala Ugovor o saradnji sa Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

Ugovor u hotelu City u Podgorici potpisali su predsjednik IPA Sekcije Crna Gora Vojislav Dragović i direktor Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica Aleksandar Radinović.

Akcenat u saradnju će biti na zajedničkoj realizaciji projekta ,, Zajedno protiv droge”. Projekat je podržan od strane Ministarstva finansija i Ministarstva prosvete i sporta i realizovace se tokom tekuće godine.