Pripadnik crnogorske policije, član IPA Sekcije CG, je pohađao sedmodnevnu policijsku obuku u Holandiji, na poziv kolega iz IPA Sekcije Holandija. Tokom obuke su razmjenjivana iskustva sa kolegama iz više zemalja učesnica na ovoj obuci, u različitim oblastima rada policije.