IPA Sekcija CG je, povodom 10g. rada organizovala svečanu akademiju, kojoj su prisustvovali delegati iz 17 sekcija. Inostranim delegatima je organizovano krstarenje Jedrenjakom Jadran, kojom prilikom su obišli zaliv, Porto Novi i Mamulu. Organizovana im je i posjeta Svetom Stefanu i parku u Miločeru, kao i vožnja gondolom do Lovćena na kojem su posjetili Njegošev mauzolej i Njeguše.