IPA Sekcija CG je u saradnji sa Udruženjem policijskih službenica i uz podršku Global Inicijative i Misije OSCE u CG, proteklih dana organizovala Globalnu konferenciju žena u policiji. U uvodnom dijelu su se učesnicima obratili državna sekretarka MUPa, Direktor Policijske akademije, Ambasadorka u OSCE Sekretarijatu u Beču, predstavnica Global Initiative , predsjednica Evropske mreže žena u policiji, predstavnica SEPCA, predstavnik IPA i predsjednica naše sekcije. Od 25. do 28. marta su predstavnice/I 24 zemlje i 5 međunarodnih organizacija razmjenjivali iskustva u predmetnoj oblasti.