Delegacija naše Sekcije je, na poziv kolega iz Sekcije Albanija, učestvovala uzela na V kongresu IPA Sekcije Albanije koji je održan u Skadru, u periodu od 22. do 24. marta.

Domaćini, na čelu sa presjednikom g. Skenderom Dodom, su na visokom nivou organizovali kongres i profesionalno dočekali oko 100 gostiju iz sekcija regiona i šire.
Na kongresu je presjednik IPA g. Martin Hofman pohvalno govorio o dosadašnjem radu Sekcije Albanija.