Dana 08.septembra 2016.god. u hotelu Podgorica je održana jednodnevna radionica na temu: “Promocija pozitivnih praksi u orodnjavanju u sektoru bezbjednosti-Iskustvo žena u policiji Kosova”.

Radionica je organizovana od strane misije OEBSa u Crnoj Gori.

Radionici je prisustvovala predstavnica IPA Sekcije Crna Gora i uzela aktivno učešće. Na radionici su predstavljene dobre prakse, iskustva i mogućnosti na predmetnu temu.
Prezentovani su načini za jačanje uloge žena i podizanje svijesti o doprinosu žena u sveukupnom sistemu bezbjednosti kako bi iste odabrale profesiju u uniformi.

Predstavnice žena u policiji Kosova su upoznale prisutne sa Udruzenjem žena policajki Kosova i prikazale su njihova iskustva u jačanju položaja žena u sektoru bezbednosti na Kosovu.

Zaključeno je da treba nastaviti saradnju svih učesnika na ovu temu.