Predstavnice IPA-Sekcije Crna Gora su, na poziv kolega iz IPA Sekcije Rusija, učestvovale na konferenciji, koja je održana u Sankt Peterburgu, na temu Sajber krimanal.

Predstavnice Sekcije Crna Gora su boravile  u Rusiji u periodu od 24. do 27. maja 2019.g., kojom prilikom su, osim razmjene iskustava sa prisutnima na predmetnu temu, promovisale rad Sekcije Crna Gora.

Konferenciji su pored kolega iz IPA Sekcije Rusija prisustvovali predstavnici sekcija: Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Bugarske, Austrije, Švajcarske, Jermenije, Njemačke, Srbije i Izraela.

Domaćini su za goste organizovali obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti u Sankt Peterburgu.