U skladu sa potpisanim protokolima sa Republikom Kosovom između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kosovo o sprovođenju zajedničkih patrola uz državnu granicu, i protokola sa Republikom Albanijom između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice, u vremenskom periodu od 19.07.2019 godine do 21.07.2019 godine, pripadnici Sektora Granične policije tri države su realizovali zajedničko patroliranje duž državne granice.

Aktivnost je realizovana sa motornim ATV vozilima koja se unazad nekoliko godina nalaze u sastavu graničnih policija i koriste se u najvećem broju slučajeva za nadzor državne granice na kopnu, u ruralnim područjima i predjelima uz granicu, do kojih se dolazi lošim i nekategorisanim putevima.

U aktivnosti je učestvovalo 11 (jedanaest) posada od po 1-2 službenika, koji su se sa polaznog mjesta u Plavu, iz baze granične policije i zajedničkog Centra za policijsku saradnju Plav, uputili ka graničnom području i u tri dana, koliko je aktivnost trajala, obišli šire područje Grnčara, Popadije, Vezirove Brade, Ropojane i Vusanja, Čakora i Rugova, Krsca i Košutine Lokve, da bi dalje podnožjem planine Hajla, preko Štedima i Kosovske teritorije iznad grada Peći stigli do tromeđe između R. Srbije, Crne Gore i R. Kosova, na vis Beleg.

Aktivnost je realizovana u dnevnim i noćnim uslovima, ista je imala za cilj da se ostvari uvid i nadzor u nepristupačnim i udaljenim krajevima uz  granicu, da se obiđe stanovništvo u seoskim područjima i planinskim katunima i da im se kroz zajedničko patroliranje pruži dodatni utisak bezbjednosti.

Aktivnost je nesumnjivo doprinijela i dodatnoj obuci svih učesnika u upotrebi i korišćenju  ATV vozila, koji su u uslovima neuređenih staza za kretanje primijenili zavidnu tehniku savlađivanja teže pristupačnih terena, kosina, pravaca i prepreka i uspješno realizovali povjereni zadatak, uz visok nivo profesionalizma, zajedništva, zajedničke želje i htjenja.

Prilikom polaska iz zajedničkog Centra za policijsku saradnju u Plavu, službenike graničnih policija su pozdravili predsjednici Opštine Plav G-din Mirsad Barjaktarević, predsjednica Opštine Gusinje G-đa Anela Čekić i direktor Nacionalnog parka Prokletije G-din Admir Kalić, koji su ne skrivajući zadovoljstvo što se ova zajednička aktivnost  realizuje u kontinuitetu, pozdravili službenike granične policije, poželjeli bezbjednu realizaciju i uspješno izvršavanje zadatka. Nakon toga su obišli prostorije ZCZPS Plav.

Članovi naše Sekcije su direktno učestvujući u organizaciji i realizaciji ove aktivnosti doprinijeli uspješnom epilogu. Takođe smo u saradnji sa ATV klubom Montenegro i na njihovu želju, omogućili da grupu sa oko 40 posada sa kros motorima i ATV vozilima u drugom danu aktivnosti provedemo pravcem od Čakora –prema Murgašu – pa kroz Kućišta i Boge (teritorija R. Kosova) do Krsca i Košutine Lokve, čime su svi imali priliku da obiđu ova lijepa i za vožnju veoma izazovna, atraktivna  i zahtjevna područja. Na navedenom pravcu je sve realizovano uz podršku vozila kosovske policije koje je pratilo naše kretanje.

 

Naša misija zbližavanja ljudi se nastavlja… dokazali smo to i ovoga puta, pa idemo dalje….. sve u duhu krilatice

SERVO PER AMIKECO!