Povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, IPA Sekcija Crna Gora, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada, NVO Preporod, na Trgu Argentina u Podgorici realizovali su akciju podjele promotivnog i edukativnog materijala svim zainteresovanim građanima na temu bolesti zavisnosti.

Cilj ove aktivnosti je širenje svijesti javnosti o štetnim efektima i posljedicama koje nastaju konzumiranjem psihoaktivnih supstanci i aktivnog preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotrebe droga. Zahvaljujući ovoj aktivnosti svim zainteresovanim građanima je pružena mogućnost da na licu mjesta postavljaju pitanja i dobiju informacije na temu bolesti zavisnosti od stručnih lica koja se bave ovom problematikom.

Da bi što bolje približili problematiku bolesti zavisnosti široj javnosti, putem elektronskih i pisanih medija, kao i na IPA sajtu objavljen je i stručni članak specijalnog pedagoga Adrijane Klisić, kao i ispovijest klijenta koji se nalazi na tretmanu u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.