Donacija je ostvarena u cilju pomoći u sprečavanju širenja virusa Covid 19 onim službenicima i članovima za koje smo procijenili da su u riziku da budu ugroženi prilikom obavljanja redovnih aktivnosti.
Donacija je realizovana u periodu od 20-28.07. a zahvaljujući  podršci g.Harisa Brčvaka, dobrotvora i donatora, prilikom čega je naša Sekcija  preuzela i podijelila ukupno 2000 zaštitnih maski i 1000 zaštitnih rukavicama službenicima:
  • interventnih jedinica u Podgorici, Budvi, Nikšiću, Baru i Herceg Novom – ukupno 750 zaštitnih maski i 500 zaštitnih rukavica;
  • Grupe za bezbjednost saobraćaja – 140 zaštitnih maski i 50 zaštitnih rukavica;
  • SSP – 500 zaštitnih maski i 300 zaštitnih rukavica;
  • SOK-100 zaštitnih maski;
  • SGP -310 zaštitnih maski i 100 zaštitnih rukavica;
  • podružnica penzionera službe- 200 zaštitnih maski i 50 zaštitnih rukavica;
ČUVAJMO ZDRAVLJE!