Sindikat Uprave policije i IPA Sekcija Crna Gora organizuju donatorsku akciju pod nazivom „Nijesu zaboravljeni“, posvećenu djeci preminulih kolega i koleginica, aktivnih službenika naših bezbjednosnih službi.

Donatorska akcija biće održana 27.decembra 2018.godine sa početkom u 15,30 časova u u restoranu PG Akademija piva, u ul.Moskovska 2-9, u Podgorici.

Molim Vas da Vaše prisustvo potvrdite do 25. decembra 2018.godine.

Donaciju možete uplatiti i putem uplatnice na Žiro račun: 520-2786-59,
Svrha transfera: Donatorska akcija
Naziv korisnika: IPA Sekcija Crna Gora

Kontakt:
Biljana Dulović, generalna sekretarka IPA Sekcije Crna Gora
067/189-481
e-mail: biljana.dulovic@mup.gov.me

Mirjana Dragutinović,
član Glavnog odbora Sindikata Uprave policije
067/184-344
e-mail: mirjana.dragu􀆟novic@policija.me

Predsjednik IPA Sekcija Crna Gora
Vojislav Dragović

Predsjednik Sindikata Uprave policije
Mladen Šuškavčević