Povodom praznika 13 maja („stari dan bezbijednosti“), Podregija Ulcinj organizuje svečanost kojim povodom će u hotelu Laguna **** zvjezdice, koji je lociran u Štoju Velika plaža, dana 12.05.2018.god. biti organizovano druženje uz večeru (neograničena količina jela i pića) uz dobru muziku za kotitaciju od 15 eura.

Smještaj gostiju za 11. i 12.05.2018.god. će biti besplatan u hotelu Laguna i apartmanima naših kolega i prijatelja u Ulcinju.

Broj gostiju je ograničen!

Kontakt osobe za prijavu:
Stojan Kuzman tel.br.067/180-310
Radovan Vuković tel.br.069/065-890

SERVO PER AMIKECO
DOBRO DOŠLI!!!