PODGORIČKI SAVEZ „SPORT ZA SVE“

ORGANIZUJE

završnu aktivnost “Majskih susreta rekreativaca – Podgorica 2018”
KRSTARENJE BOKOKOTORSKIM ZALIVOM

Datum: 23.06.2018., subota
Program:
 10:00h:
o Ukrcavanje na brod “Vodena kočija” – Tivat
o Rekreativni program na vodi
o Zabavno-muzički program na brodu
o Ručak na brodu
 17:00h:
o Iskrcavanje sa broda, u Tivtu
o Slobodne aktivnosti
 19:00h:
o Povratak za Podgoricu
Polazak autobusa u 08:00h kod hotela “Podgorica”

Cijena aranžmana po osobi 17 eura. Cijena prevoza autobusom na
relaciji Podgorica-Tivat-Podgorica 5 eura.

Prijave i informacije kod Dejana Živkovića – 067 / 185 818