U organizaciji IPA Sekcije Crna Gora, u nedelju 15.jula 2018.godine organizuje se krstarenje Bokokotorskim zalivom brodom „Vodena kočija“ (Žanjice, ostrvo Mamula, Gospa od Škrpjela,…). Krstarenje počinje u 10 časova i završava se oko 16:00 časova.

Cijena programa po učesniku je 12 € i uplate će se vršiti prilikom ulaska na brod „Vodena kočija“ organizatoru krstarenja.

U cijeni je uračunat dogovoreni obrok na brodu.

Prijave i sve naknadne informacije se mogu dobiti na telefon: 067/185-818 ili na e-mail: mmtdd@live.com, a prijave se vrše najkasnije do 09.07.2018.godine.