U saradnji sa Sportsko ribolovnim klubom iz Podgorice, IPA klub „Ribolovac“ organizuje prvo takmičenje u ribolovu u DISCIPLINI LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK.

Takmičenje se održava 10.juna 2018 godine sa početkom u 08:00 časova na stazi kanal Morače u Zeti.

Ekipa broji tri člana, a broj ekipa je ograničen.

Pravo nastupa na takmičenju imaju službenici MUP-a – Uprave policije Crne Gore, ANB, Policijske Akademije i ZIKS-a i penzionisanih službenika navedenih organa.

SATNICA TAKMIČENJA
Do 8 h – okupljanje ekipa na stazi i prijava ekipa
08:15 – 08:30 h– žrijebanje
08:30 – 08:45 h – izlazak takmičara na startna mjesta prvi znak pištaljkom.
08:45 – 09:45 h – priprema takmičara drugi znak pištaljkom.
09:45 – 09: 50 h – hranjenje ribe i treći znak pištaljkom.
09: 50 h – početak takmičenja, čvrti znak pištaljkom.
12:45 h – zadnjih pet minuta takmičenja ,peti znak pištaljkom.
12:50 h– kraj takmičenja.
12:50 – 13:30 – vaganje ulova.
13:30 – 13:40 – sabiranje rezultata.
– Dodjela nagrada i priznanja uz prikladno druženje uz pivo i roštilj!

Prijavu ekipa na broj 067 185 438, Miodrag Jovović i 067 185 818, Dejan Živković, najkasnije do 09.juna.2018. godine.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Ekipe broje 3 člana. Određuju se  tri sektora koja će pokrivati trojica sektorskih sudija, kojima rukovodi vrhovni sudija takmičenja. Takmičari pored sebe mogu imati više zamjenskih štapova, ali samo sa jednim mogu pecati.

U jednom trenutku ne mogu se naći dva štapa u vodi i peca se na jednu udicu.

Izviše udice ide olovo, a izviše olova plovak. Plovak može biti fiksni i pokretni (klizni). Samo 10% olova može da pada na dno. Ne smije se sidriti olovo i pecati na dno.

Peca se na mamce (crv, glista, kukuruz šećerac).

Svaki takmičar mora da ima primamu za ribu minimum 4 litra a maksimum 20 litara ( litar je mjera koja se koristi za mjeru hrane i mamaca i ona iznosi 650grama).

Takmičar može da ima maksimum 2,5 litara mamaca. Svaki takmičar obavezan je da ima čuvarku za ribu.

Ulovljena riba se ne može držati u kante, sićeve itd. Riba mora da bude živa na kraju takmičenja , kako bi se posle izvšenog vaganja vratila živa u vodu.

Takmičari ne smiju tokom takmičenja ići do drugih takmičara i publike. Obavezni su nakon završetka takmičenja sačekati na svoje startno mjesto sudije koji će vagati ulovljenu ribu. Takmičari tokom takmičenja ne mogu dodavati opremu, štapove i slično jedni drugima.

Takmičaru ne može niko prilaziti iz publike bez odobrenja sektorskog sudije.

Takmičar mora stajati na sredini svoje zone tačno ispod startnog broja, striktno se moraju pridržavati svoje zone, kako na kopnu tako i u vodi.

Pobjednik ekipni se proglašava tako što se bodovanje vrši po sektorima I mjesto-1 poen, II mjesto-2 poena, III mjesto-3 poena, IV mjesto-4 poena itd.

Zbir poena članova ekipe čini rezultat, koja ekipa ima najmanji broj poena ona je pobjednik. U slučaju izjednačenog broja poena dvije ekipe, odlučuje ukupna veća kilaža ulovljene ribe.

Pojedinačni plasman se izvlači tako što prvaci tri sektora su I,II ,III, pojedinačno zavisno od kilaže plasmana, između njih trojice.

Svaki takmičar se mora striktno pridržavati pravila takmičenja.