Delegacija Podregije Ulcinj – Regije „Jug“ IPA Sekcija Crna Gora imala je čast da u periodu od 30.08.2018. godine do 02.09.2018. godine učestvuje na međunarodnim susretima koje je organizovala IPA Regija Zrenjanin. Pored naše delegacije, koju je predvodio predsjednik Podregije Ulcinj Šefkija-Šeki Kurgaš, u posjeti IPA Regiji Zrenjanin bile su i delegacije iz IPA Sekcije BiH, Republike Srpske, Regionalnog kluba Brčko i Regionalnog kluba Doboj, IPA Sekcije Poljska, Regije Nowy Sacz.

Domaćini iz IPA Regije Zrenjanin, potrudili su se kao i uvek da budu dobri domaćini i da prikažu svoj grad u što boljem svijetlu. Delegacijama je prikazan grad Zrenjanin, njegove ljepote, atraktivne, istorijske i kulturne lokacije.

U sklopu posjete IPA Regiji Zrenjanin, realizovana je i posjeta bratskoj IPA Regiji Subotica, kojom prilikom je održan stručni sastanak na temu „Migrantska ruta kroz Balkan“.