Dana 23.11.2016.g. u vremenu od 09:30 do 11h, službenik Grupe za suzbijanje droge Podgorica i član IPA Sekcije su shodno akciji „Zajedno protiv droge“ , u OŠ „B. Božović“ održali predavanje na temu „Stop droga, nasilje, alkohol i kocka“  kod  maloljetnika.

Predavanju je prisustvovalo 60 učenika 6 razreda, 2 profesora i pedagog pomenute škole.

Dana 24.11.2016.g. u vremenu od 13 do 15h, službenik Grupe za suzbijanje droge Podgorica i član IPA Sekcije su shodno akciji „Zajedno protiv droge“ u SSŠ „Mašinska“ u multimedijalnoj sali škole, održali predavanje na temu „Zajedno protiv droge“  kod  maloljetnika.

Predavanju je prisustvovalo 100 učenika u dva školska časa 1 i 2 razreda, 4 profesora i pedagog pomenute škole.

Dana 25.11.2016.g. zbog interesovanja i po dogovoru od 23.11.2016.g. u vremenu od 09:30 do 11h, službenik Grupe za suzbijanje droge Podgorica i član IPA Sekcije, u OŠ „B. Božović“ održali predavanje na temu „Zajedno protiv droge“  kod  maloljetnika.

Predavanju je prisustvovalo 60 učenika 9 razreda i 1 profesor pomenute škole.

Navedene aktivnosti ce se nastaviti u sklopu IPA projekta “zajedno protiv droge”