Dana 22.11.2016.godine u Podgorici zahvaljujući pozivu Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), generalna sekretarka IPA Sekcije Crna Gora Snežana Zekić je imala priliku da prisustvuje Regionalnoj konferenciji “Filantropija i građansko društvo: djelovanje za opšte dobro”.

Cilj konferencije je definisanje ključnih izazova i preporuka od značaja za održivost organizacija građanskog društva (OGD) u regionu.

Ovaj je događaj okupio predstavnike građanskog društva, biznis sektora i javnog sektora iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije. Rad konferencije se odvijao kroz panel diskusije na teme:

  • Razvoj filantropije i građanskog društva na održivi način – uloga države

Na koji način vlade mogu kreirati podsticajnije okruženje za razvoj filantropije i građanskog društva? Koje prepreke trenutno postoje? Razmjena iskustava i najboljih praksi – pravni i institucionalni okviri u regionu.

  • Put ka održivosti građanskog društva – što možemo uraditi?

Predstavljanje rada SIGN mreže na izgradnji kapaciteta organizacija građanskog društva i njihovog iskustva u uključivanju građana/ki, mobilisanju lokalnih resursa i izgradnji povjerenja među akterima u lokalnoj zajednici

  • Prikupljanje sredstava – koje su alternative?

Glavni izvor finansiranja aktivnosti građanskog društva su međunarodni donatori i državni fondovi. Ipak, to je nedovoljno za održivost organizacija građanskog društva. Koje su druge mogućnosti? Korporativno i individualno davanje? Aktivnosti koje donose prihod? Društveno preduzetništvo? Uspostavljanje zadužbina?

Konferencija je organizovana u okviru regionalnog projekta “SIGN za održivost” (SIGN for Sustainability), koji realizuje SIGN, mreža domaćih fondacija sa zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu i sufinansira Balkanski fond za demokratiju (http://www.sign-network.org/about- us). Jedan od glavnih ciljeva projekta je da doprinese izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije, društveno odgovornog poslovanja, građanskog aktivizma i međusektorskog dijaloga na nacionalnom i regionalnom nivou.

Projekat u partnerstvu sprovode Trag fondacija iz Srbije, Fond za aktivno građanstvo, Fondacija Mozaik iz Bosne i Hercegovine, Forum za građanske inicijative sa Kosova, HORUS iz Makedonije, i Balkanski fond za demokratiju kao saradnik na projektu.

U realizaciji aktivnosti učestvuju i Fondacija VIA iz Češke i Institut za savremene studije iz Albanije.