Realizovana je akcija ,,Nijesu zaboravljeni” prilikom koje smo porodicama naših preminulih kolega koja imaju djecu do 18 godina starosti, uplatili iznos od po 150,00 eura.

Iznos je uplaćen za 67 porodica.

Hvala svima na podrsci.
SERVO PER AMIKECO!