V.d. direktora Policijske akademije Svetomir Knežević i predsjednik IPA Sekcije Crne Gore Vojislav Dragović 16 februara potpisali su Ugovor o saradnji.

Saradnja Policijske akademije i IPA Sekcije datira od 2014. godine i zajedničkim snagama, a pod motom IPA Sekcije „Servo per amikeco“ (služba kroz druženje), realizovano je mnogo zajedničkih aktivnosti kao što su sportsko-rekreativni susreti „Zajedno protiv droge“, streljačko takmičenje „Memorijal Rajko Peković“, posjeta domu starih “Duga” i druge.

V.d. direktora Knežević izrazio je spremnost za svaki vid saradnje koji ima za cilj unapređenje života i rada naših zaposlenih i akademaca/ki, a naročito kroz edukativni i zabavni program koji svake godine nudi IPA Sekcija.

Cilj nam je da pored zaposlenih na Akademiji i službenika/ca iz sektora bezbjednosti u redove IPA Sekcije uključimo i mlade ljude, akademce/ke Policijske akademije, kako bi i oni bili dio IPA tima i dobili šansu da pokažu svoje znanje i vještine, a samim tim i daju važan doprinos Sekciji.

Zbog toga su Ugovorom predviđene besplatne članske karte za zainteresovane kadete/kinje.

Na kraju sastanka bilo je riječi o modelima buduće saradnje s posebnim fokusom na polaznike/ce Akademije.