Obuka je realizovana na padinama planine Bjelasica u periodu od 3-12. februara sa ciljem edukacije službenika granične policije da adekvatno odgovore izazovima rada na granici u uslovima snijega, hladnoće, loših vremenskih uslova kao i da na kvalitetan način budu osbosobljeni da pomognu lokalnoj zajednici u misiji spasavanja lica i dobara ukoliko se ukaže potreba za to.

Obuka je realizovana kroz bezbjedno korišćenje motornih sanki, ATV sa gusjenicama, sredstava za pomoć u spašavanju iz sniježnih nameta, lavina (sonde, PIEPS, UT 2000 i sl.).

U duhu izreke SERVO PER AMIKECO korišteni su kapaciteti Vojske Crne Gore, Službe spasavanja i Crvenog krsta Kolašin, Skijališta 1600 i dogovarani dalji pravci saradnje.