U sklopu projekta “Zajedno do većeg stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!” u partnerstvu sa NVO Ekvivalent a uz finansijsku podršku Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, urađena je i publikacija o stepenu pristupačnosti saobraćaja za lica s invaliditetom u Glavnom gradu.
Članovi IPA Sekcije Crna Gora su u srijedu 20. januara realizovali akciju dijeljenja  promotivnog materijala (promotivnih majici i publikacije)  na prometnim saobraćajnicama u Podgorici i najfrekventnijim lokacijama u Golubovcima i Tuzima.
 
Ova aktivnost je ujedno i završna aktivnost koju smo organizovali u okviru zajedničkog projekta.