NVO Sinjavinski maraton ove godine organizuje jubilarni Deseti Sinjavinski maraton u cilju promocije planine Sinjavine kao ogromnog prirodnog resursa koji do sada nije valorizovan na pravi način.

Manifestacija  Sinjavinski  maraton  se sastoji od prelaska  planine Sinjavine od mjesta Gornje Lipovo  u Kolašinu pa do  Žabljaka.

Osam godina je ova manifestacija imala revijalni karakter, a prošle godine organizovan je takmičarski maraton na kome je učestvovala preko 70 takmičara i 30-ak osoba koji su bili logistika, kao i određeni broj gostiju.

Deseti Sinjavinski maraton biće održan 27. februara 2021. godine.

Ovogodišnja  ruta maratona  će  biti sa prevoja Vratio, Gornje Lipovo u  Kolašinu  do lokaliteta  Provalije,  opština  Žabljak.

Planirana ruta je dugačka oko 35 kilometara.

Maraton će se realizovati u tri  discipline –  nordijsko  skijanje,  turno  skijanje  i  hodanje  na krpljama.

Planinarski klub Ipa Planinar kao i prethodne godine uzeće učešće u realizaciji ovog maratona na način što će članovi učestvovali u takmičarskom dijelu.

Planirano je da se 27. februara u 6.30h krene sa Trga Borca u Kolašinu do Gornjeg Lipova i prevoja Vratio gdje je organizovan  start trke. Organizator  je obezbijedio  prevoz  iz Kolašina  do Gornjeg Lipova  i  Vratla,  logističku  podršku  u  toku  samog  takmičenja,  prihvat  takmičara  u mjestu  Provalije na Žabljaku, transport do hotela gdje će biti obezbijeđena večera, noćenje i doručak. Takođe, za takmičare  je organizovan  i prevoz  narednog  dana od Žabljaka  do Kolašina.

Deseti jublarni Sinjavinski maraton biće organizovan u skladu sa svim epidemiološkim mjerama.

Organizator manifestacije je NVO Sinjavinski maraton u saradnji sa Opštinom Kolašin, Turističkom organizacijom  Kolašin,  Crvenim  krstom Crne Gore, Crvenim  krstom  Kolašina  i ostalim partnerima.

Kontakt osoba je Dejan Živković (067185818)

Rok za prijavu do 15. februara 2021. godine.

Broj učesnika je ograničen!