Centar za romske inicijative povodom 08. aprila, Svjetskog dana Roma, u saradnji sa NVO Defendologija centrom i IPA Sekcijom Crna Gora 30.03.2018. godine organizovao je forum teatar predstavu koja je izvedena od strane romskih i egipćanskih studenata i srednjoškolaca.

Ova predstava za cilj ima ukazivanje na značaj problema dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici i izvedena je za predstavnike relevantnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija iz Podgorice, koji se bave pomenutim problemom i imaju uticaj na rješavanje istog.

Događaj je održan u EU info centru u Podgorici, a nakon održavanja predstave i koktela obuhvatio je i šetnju, odnosno planinarenje ka brdu Gorica, prilikom čega su službenici Uprave policije govorili o osnovama planinarenja, značaju i opremi koja se koristi i prezentovali rad policije sa konjima i službenim psima.

Događaj je organizovan u okviru projekata: „Zajedničkom borbom do suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i dječijih, ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori“ koji finansira OAK fondacija.