Na poziv IPA Sekcije Poljska-Regiona Novi Sonč, delegacija Sekcije Crna Gora je ptisustvovala proslavi 30 godina postojanja pomenutog regiona. Sa Regionom Novi Sonč naša Regija Jug ima potpisan sporazum o saradnji, shodno kojem su članovi Sekcija Poljska i Crna Gora u više navrata do sada razmjenjivali profesionalna iskustva i razvijali prijateljstvo. Proslavi jubileja su, pored naše, prisustvovali i predstavnici zemalja iz regiona.