U Španiji je protekle sedmice održan Kongres IPA u čijem radu je aktivno učestvovao naš delegat. Promovisao je našu Sekciju i prezentovao aktivnosti koje planiramo da realizujemo u narednom periodu. Naša sekcija je dobila sportski trofej za 2022.g. i zahvalnost za uspješno organizovane sportske igre u maju ove godine.