Članovi IPA Sekcije Poljska su tokom turističke posjete Crnoj Gori obišli NP Durmitor, Boku i Bar, gdje su potpisali sporazum o saradnji sa Podregijom Bar. Tokom ove posjete ugostili su ih članovi Regija Sjever i Jug i pružili im pomoć u organizaciji putovanja.