Shodno Statutu IPA Sekcije Crna Gora (čl.24.), 24.12.2015.godine u Podgorici, u sali za sastanke Sindikata Uprave policije sa početkom u 13,00 časova održana je I redovna sjednica Skupštine IPA Regije Centar, sa sledećim dnevnim redom:

 • Usvajanje Poslovnika o radu
 • Usvajanje zapisnika sa I Godišnje Skupštine IPA Sekcije Crna Gora
 • Formiranje Komisije za izbor i imenovanje tri potpredsjednika Regije Centar i blagajnika Regije Centar
 • Razno
 • Usvajanje zaključaka

Skupštini je prisustvovalo 13 članova i imala je potrebni kvorum. Pored članova Izvršnog odbora su prisustvovali i po dva delegata iz podregija Sektora kriminalističke policije, Penzionera, Policijske akademije, SAJ-a i Granične pomorske policije.

Nakon usvajanja Poslovnika o radu Skupštine Regije Centar, usvajanja zapisnika sa I Godišnje Skupštine IPA Sekcije Crna Gora, Komisija za izbor i imenovanje tri potpredsjednika Regije Centar i blagajnika Regije Centar su protekle u profesionalnoj i korektnoj atmosferi, nakon čega je jednoglasno izvršen izbor prema sledećem:

 • potpredsjednik 1 IPA Regije Centar – Darko Đukić,
 • potpredsjednik 2 IPA Regije Centar – mr Slavko Milić,
 • potpredsjednik 3 IPA Regije Centar – Miodrag Mićo Martinović i
 • blagajnica IPA Regije Centar – Ljiljana Vlahović.

Nakon završenog izbornog procesa, realizovao se ostatak dnevnog reda a potom su dodijeljene zahvalnice za uspješan dosadašnji rad Regije Centar sa prigodnim poklonom:

 1. Baću Baćoviću, prvom predsjedniku IPA Regije Centar,
 2. Snežani Zekić, generalnoj sekretarki IPA Sekcije Crna Gora,
 3. Slavku Otaševiću, predsjedniku Podregije Penzionera,
 4. Mladenu Šuškavčeviću, predsjedniku Sindikata Uprave policije,
 5. Žani Ilinčić, dosadašnjoj blagajnici Regije Centar i
 6. mr Goranu Boškoviću, sekretaru Regije Centar i ranijem v.d. predsjednika Regije Centar.

Na kraju Skupštine se prisutnima obratio predsjednik IPA Sekcije Crna Gora, gospodin Vojislav Dragović, koji je čestitao uspješan rad Skupstine Regije Centar a novom rukovodstvu IPA Regije Centar uspjeh u daljem radu.

Nakon oficijelnog dijela Skupštine Regije Centar, organizovan je ručak za sve članove Skupštine sa gostima.

SERVO PER AMIKECO – SLUŽBA KROZ PRIJATELJSTVO !!!