Predstavnici IPA Sekcije Crna Gora upriličili su susrete sa predsjednikom IPA Sekcije Luksemburga g.Fernand G. i njihovim potpredsjednikom­ g.Stiv A., prilikom njihove službene posjete Podgorici 14 i 15. januara ove godine.

To je bila prilika da se bliže upoznamo sa strukturom i načinom funkcionisanja njihove IPA Sekcije, koja je osnovana 1962.godine. Posebno su bila korisna i interesentna njihova iskustva u pogledu aktivnosti koje organizuju za svoje članstvo koje čini 92% od ukupnog broja policajaca.

Kolege iz Luksemburga su izrazili želju i spremnost da pomognu u organizaciji dolaska i smjestaja naših članova ukoliko budu željeli da posjete Luksemburg na bilo koji način, a takođe i da u narednom periodu uz našu pomoć organizuju posjetu njihovih članova našoj zemlji.

Prijem je u ime direktora policije g.Slavka Stojanovića, povodom njihove posjete, upriličio savjetnik direktora g.Sead Frljučkić, kojom prilikom je bio prisutan i presjednik Sindikata g.Mladen Šuškavčević.