U saradnji sa Upravom za kadrove i Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, IPA Sekcija Crna Gora organizovala je 12.11.2015.godine predavanje pod nazivom “Značaj NATO integracija Crne Gore” u sali Centa bezbjednosti Herceg Novi.

Predavanje je bilo namijenjeno starješinama Uprave policije južnog regiona Crne Gore a istom je prisustvovalo 20 službenika Uprave policije.

Sa polaznicima su o značaju NATO integracija Crne Gore razgovarali ambasador R.Slovenije Mitja Moćnik i pukovnik docent dr Mehmedin Tahirović .

Na početku predavanja ispred Uprave polcije je prisutne pozdravio Petar Ognjenović, načelnik CB Herceg Novi i ispred IPA Sekcije Crna Gora, njen predsjednik Vojislav Dragović.

Predavanje je od strane učesnika naišlo na veliko interesovanje, i u budućim aktivnostima IPA Sekcije Crna Gora i njenih partnera, Uprave policije MUP-a, u saradnji sa Upravom za kadrove i ekspertima iz oblasti po pitanju bezbjednosti, komunikacije i drugih interesantnih tema će se i na dalje organizovati.

Nakon dobijanja sertifikata od strane Uprave za kadrove za učesnike predavanja, predstavnici organizatora ovog značajnog predavanja su sa Ambasadorom Slovenije primljeni od strane Dragana Jankovića, potpredsednika opštine Herceg Novi.