U prostorijama Centra bezbjednosti Berane 12.11.2015.godine održan je jednodnodnevni seminar za 15 službenika ovog Centra sa pripadajućim odjeljenjima bezbjednosti Rožaje i Andrijevica, na temu „Senzibilizacija službenika policije o adekvatnom radu u slučajevima prijava nasilja u porodici i dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici“.

Jednodnevni seminar su vodili predstavnici IPA Sekcije Crna Gora Slavko Milić i Danijela Dukić – službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Fana Delija, izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative iz Nikšića.

Na održanom seminaru službenici policije imali su priliku da se upoznaju sa teorijskim i praktičnim aspektima, kao i zakonodavno-pravnim okvirom u postupanju kod slučajeva nasilja u porodici i porodičnoj zajednici i dječijih ugovorenih brakova kod pripadnika romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Učesnici seminara su kroz kreiranje zajedničkih preporuka istakli važnost nastavka edukacije službenika policije i drugih državnih organa (sudova, tužilaštava i službenika centara za socijalni rad), kao i potrebi veće posvećenosti istih u rješavanju pomenutih društvenih problema.

Seminar je održan u okviru projekta „Regionalnom saradnjom u suzbijanje dječijih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“ koji sprovodi Centar za romske inicijative u saradnji sa IPA Sekcijom Crna Gora i Ženskom RAE Mrežom „PRVA“ uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.