IPA Regija Dubrovnik je uputila poziv svim IPA nacionalnim sekcijama da uzmu učešće u aktivnosti koju je ova Sekcija organizovala -obilazak Hrvatske u periodu od 30.aprila do 14.maja 2016.godine.

Kompletan program i registraciona forma je u nastavku posta.

IPA Dubrovnik – The Croatia Tour 2016

Registration Form ENG