Mudri filozof Francis Bacon je rekao “Starost je poput svih drugih stvari, da bi od nje napravio uspjeh moraš početi još u mladosti”.

Tako su i naše kolege penzioneri još od vremena svog službovanja gradeći karijeru uspješnih službenika pripremali se za nastavak rada pa i danas sa istim elanom i voljom rade i stvaraju.

Dana 20.07.2018.god. u prostorijama Kampa na Zlatici održana je Osnivačka i Izborna skupština penzionisanih službenika MUP-a, Uprave policije, ANB-a i Policijske akademije.

U ugodnoj atmosferi restorana Kampa nakon intoniranja državne himne a prije početka radnog dijela skupštine prisutne delegate i rukovodstvo je u ime ministra Mevludina Nuhodžića i u svoje lično ime pozdravio gospodin Dragan Pejanović državni sekretar MUP-a koji je istakao dosadašnju dobru saradnju sa organizacijom penzionera naglašavajući da su vrata MUP za penzonisane služnenike uvijek širom otvorena.

Ispred Saveza boraca i antifašista Crne Gore prisutnima se obratio Zuvdija Hodžić, skup je pozdravio i Milan Kovačević savjetnik u ANB.

Pozdrave u ime predsjednika IPA Sekcije Crna Gora, u ime svih članova i u svoje lično ime uputila je i Snežana Zekić zamjenica predsjednika, nagašavajući da su penzionisani službenici od samog osnivanja i početka rada IPA u Crnoj Gori uzeli aktivno učešće u realizaciji svih aktivnosti te asocijacije.

U toku radnog dijela skupštine jednoglasno je donijeta odluka da se organizacija penzionisanih službenika MUP-a, Uprave policije, ANB-a i Policijske akademije transformiše iz Podružnice u Udruženje, na koji način je rad organizacije podignut na viši stepen organizovanosti i načina rada. Shodno tome izabrano je i novo rukovodstvo pa je za predsjednika Udruženja izabran Dragutin Đerković, za predsjednika Upravnog odbora Radomir Lakić a za predsjednika Skupštine Slavko Otašević.

Nakon radnog dijela Skupštine organizovan je ručak za sve delegate i goste a prijatnu atmosferu učinio je još ljepšom naš kolega Gligorije Radović kazivanjem prigodne poezije.