IPA Sekciju Crna Gora je 22.08.2018.godine posjetio predstavnik IPA Letonije-zamjenik predsjednika Regije Riga.

Na sastanku sa predstavnicima IPA Sekcije Crna Gora razmijenjena su iskustva dvije sekcije u dosadašnjem radu.

Našem kolegi su predstavljene planirane aktivnosti za tekuću i sledeću godinu i razmotrena je mogućnost za saradnju ove dvije sekcije.

Osim razmjene iskustava iz rada sekcija, razmijenjena su i policijska iskustva, razgovarano je o statusu policijskih službenika i drugim temama značajnim za članove Internacionalne policijske asocijacije.