IPA Sekcija Crne Gore organizovala je u periodu od 4. do 6.juna međunarodnu konferenciju na temu “Policija i pandemija kovid”. Konferenciji je prisustvovalo oko 60 tak učesnika, iz ukupno osam  IPA delegacija i to iz Albanije-Sekcija u osnivanju, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Rusije, S.Makedonije, Srbije, Poljske i domaćina Sekcije Crne Gore.

Svaka delegacija imala je kratku prezentaciju o izazovima koje je pandemija postavila pred policijsku profesiju i sekcije Internacionalne policijske organizacije, načinima njihovog prevazilaženja, donacijama i podršci koju su IPA sekcije pružale u uslovima pandemije. Učesnici su imali prilike da razmijene iskustva i kontakte, kako tokom konferencije, tako i na druženju prilikom organizovanog krstarenja brodom i prilikom svečane večere.

Na samom kraju konferencije učensicima je predstavljen onlajn kurs za odgovor na kovid na tačkama ulaska, koji je pripremio IOM i koji  će u dogovoru sa ovom međunarodnom organizacijom biti proslijeđen svim učesnicima ovog događaja i svim članovima IPA asocijacije(u prilogu je kontakt za pristup).

Nakon konferencije IPA Sekcija Crne Gore je potpisala  sporazum o saradnji sa predstavnicima hotela Montenegro u Čanju-Crna Gora, više o njima na sajtu http://hotelmontenegrocanj.me o odobravanju značajnog popusta za sve IPA članove. Takođe, potpisan je istovjetni sporazum sa predstavnicima hotela Adonis sa Zlatibora, R.Srbija, više o njima na booking nalog  Adonis Resort & spa , koji će sa svojim pristupačnim cijenama biti dostupan svim članovima naše velike asocijacije.

Jedan od zaključaka sa konferencije je da bez obzira na izazove koje je pandemija postavila pred policijsku profesiju i policijske službenike/ce kao i IPA sekcije i koji će bez sumnje i dalje otežavati uslove života i rada, solidarnost i odgovornost policijskih službenika/ca je neophodna u cilju lakšeg prevazilaženja ovakvih i sličnih situacija.

Ova konferencija je, uz nadu da će pandemija Covid 19 biti uskoro prošlost, označila i početak novih okupljanja IPA članova i nastavak širenja prijateljstva.

Takođe, poslužila je i za pripreme IPA Sekcije S.Makedonije i ostalih sekcija  za najavljenu mediteransku on –line konferenciju za 19.jun 2021.godine.

SERVO PER AMIKECO!