Delegacija naše Sekcije je 18.07. 2017.godine upriličila posjetu kolega iz policije R. Albanije na čelu sa direktorom Policijske akademije g.Bilbil Memaj.

Cilj ove posjete je bio da se kolegama iz albanske policije predoči značaj rada IPA asocijacije kao i prednosti postojanja.

Obzirom da kolege nijesu članovi IPA asocijacije i da je u R. Albaniji aktivnost oko formiranja Sekcije na samom početku, naše kolege su se potrudile da im asocijaciju predstave na kvalitetan način koji će im, ubijeđeni smo, mnogo značiti na njihovom daljem putu poštujuci krilaticu IPA: SERVO PER AMIKECO.

U razgovoru sa kolegama iz R.Albanije je između ostalog objašnjen način funkcionisanja asocijacije, kao i potreba poštovanja procedura prilikom formiranja Sekcije, podsjećajući ih na odluku IPA asocijacije da je mentorstvo dodijeljeno IPA Sekciji Srbija.