IPA Sekcija Crna Gora  i MENSA (međunarodna organizacija koja širom svijeta okuplja hiljade osoba čija utvrđena inteligencija spada u gornjih 2% opšte populacije) su dana 21.06.2016.godine potpisali memorandum o saradnji s ciljem upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i nezavisnosti kao odraz buduće saradnje ove dvije organizacije.

Potpisnici će svoje aktivnosti usmjeriti na međusobnu afirmaciju i zajedničke aktivnosti, u skladu sa potrebama i zahtjevima organizovaće se prezentacije i seminari, uspostavljaće se saradnja i povezivanje zainteresovanih IPA članova koji uz člansku kartu, pokazanu na uvid, imaju mogućnost popusta u iznosu od 25% prilikom testiranja bazične inteligencije.