Predstavnici Moto kluba S.O. Žandarmerije posjetili su od 8. do 10.marta 2015.godine IPA Sekciju Crna Gora i tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji kojim se uređuje međusobna saradnja u pružanju zajedničke podrške i afirmacije sportskog duha, timskog rada, pozitivnog uticaja na očuvanje i jačanje psihofizičkih sposobnosti učesnika u saobraćaju, kao i jačanje kolektivne svijesti o potrebi za bezbjednijim i pažljivijim učestvovanjem u saobraćaju.

Memorandum o saradnji su potpisali predsjednik IPA Sekcija Crna Gora Vojislav Dragović i predsjednik Moto kluba S.O. Žandarmerija Vitomir Golušin, savjetnik predsjednika IPA Regije Beograd, a dogovorena je saradnja i dalje aktivnosti na polju podrške afirmaciji i promociji zajedničkih ciljeva ovih asocijacija, sportskog duha, rekreacije, timskog rada, druženja, kao i podizanja svijesti o potrebi za unaprijeđenjem poštovanja različitosti, kao i upoznavanja različitih karaktera i interesovanja, a sve u duhu slogana“SERVO PER AMIKECO“.

Povodom potpisanog memoranduma o saradnji dvije organizaije, kao simbol buduće saradnje, zasađeno je u dvorištu Centra bezbjednosti Podgorica drvo saradnje IPA Sekcije Crna Gora i Moto kluba S.O. Žandarmerije.