Potpisan Memorandum o saradnji sa Centrom za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija“ iz Nikšića

IPA Sekcija Crna Gora  i Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija“ iz Nikšića potpisali su 11.06.2016.godine Memorandum o saradnji na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i nezavisnosti kao odraz buduće saradnje ove dvije organizacije.

Potpisnici će svoje aktivnosti usmjeriti na prenošenje znanja, međusobnu afirmaciju i zajedničke aktivnosti na uspostavljanju saradnje i povezivanja zainteresovanih IPA članova za stručne istraživačke oblasti, učestvovanje na stručnim skupovima iz oblasti policije kao i drugih  oblasti djelovanja Defendologija centra, povezivanju i jačanju  stručnih kompetencija članova potpisnica  sa mogućnostima objavljivanja naučnih i stručnih radova u teorijsko-stručnom  časopisu za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike „Defendologija MNE“ koji izlazi dva puta godišnje.

U skladu sa potrebama i zahtjevima navedenih organizacija biće organizovane prezentacije i seminari za članove IPA Crne Gore i Defendologija centra.