Po pozivu i u organizaciji Podgoričkog saveza Sport za sve u subotu 18.juna 2016.godine organizuje se krstarenje Bokokotorskim zalivom brodom „Vodena kočija“ (Žanjice, ostrvo Mamula, Plava Špilja, Gospa od Škrpjela,…).

Cijena programa po učesniku je 10€ i uplate će se vršiti prilikom ulaska na brod „Vodena kočija“ organizatoru krstarenja.

Organizator će snositi troškove dogovorenog obroka na brodu i zabavno-muzičkog programa.

Prevoz autobusom je obezbijeđen od strane organizatora i cijena koštanja karte je 5 eura po učesniku. Svi zaintresovani koji žele koristiti autobuski prevoz moraju se prijaviti najkasnije do 15.06.2016. godine.

Prijave i sve naknadne informacije se mogu dobiti na telefon: 067/185-818 ili na e-mail: mmtdd@live.com, a prijave se vrše najkasnije do 16.06.2016.godine.