1. septembra 2021. godine u Čanju- h. Montenegro, je od strane predsjednika naše Sekcije Vojislava Dragovića i potpredsjednika Regije IPA Moskva gen. majora Aleksandra A. Tjukanjkova potpisan Memoranduma o saradnji između Moskovskog odjeljenja Ruske Sekcije IPA i IPA Sekcije CG.

Memorandum o saradnji podrazumijeva dalje jačanje saradnje između članova naših prijateljskih asocijacija i dalje obaveze zajedničke saradnje zasnovane na principima uzajamnog poštovanja, otvorenosti, poštenja i jednakosti uz poštovanje ideje IPA ,,servo per amikeco’’.

Memorandum je rezultat i do sada intezivne saradnje naše dvije sekcije i potpisan je u prisustvu članova delegacija sa obje strane.

SERVO PER AMIKECO