cri4IPA Sekcija Crna Gora je 07.04. 2016.godine potpisala sporazum o saradnji sa Centrom za romske inicijative Nikšić. Sporazum je potpisan povodom 8. aprila – međunarodnog dana Roma, zahvaljujući izuzetnoj saradnji između ove dvije nevladine organizacije u proteklom periodu.

Epilog dosadašnje saradnje je Regionalna Konferencija na temu ,,Suzbijanje dječjih, prisilnih i ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipcana” koja se održava 08.04. u Skupstini Crne Gore. Pozivu na prisustvo su se odazvale delegacije IPA Sekcija Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i predstavnici sa Kosova, kao i nekoliko nevladinih organizacija RE populacije iz Regiona. Konferenciju su podrzali američka ambasada i Odbor za rodnu ravnopravnost Crne Gore.